Igangværende projekter arrangeret af DSEA:

Projektnavn Projektansvarlig Progression
Akupunktur og tennisalbue - en audit Palle Rosted 95% af skemaerne modtaget
Akupunktur og flyskræk – en audit
Palle Rosted 20% af skemaerne modtaget
Akupunktur og eksamensskræk – en audit Palle Rosted - Gert Mostgaard 90% af skemaerne modtaget
Akupunktur og trigeminus neuralgi – en audit Palle Rosted 10% af skemaerne modtaget
Akupunktur og TMD – en audit Palle Rosted – Mads Bundgaard - Anne Marie Pedersen Artiklen er punbliceret i
Acupuncture in Medicine 2006; 24: 16-22
Akupunktur og tandlægeskræk – en audit Palle Rosted – Mads Bundgaard - Anne Marie Pedersen - Sian Gordon Artiklen er fremsendt
til bedømmelse mhp publikation
Akupunktur og brækrefleksen – en audit Palle Rosted – Mads Bundgaard - Anne Marie Pedersen - Janice Fiske Artiklen er antaget
til publikation i BDJDSEA Newsletter
Juni 2007


Kære medlem

Sommeren er snart over os, og vi begynder at tænke på andre ting end selskaber og randomiserede kontrollerede undersøgelser.

Det skal der bestemt også være plads til, og derfor er dette nummer ganske kort.

Hvad angår diplom tror vi, at de fleste ganske simpelt afventer et udspil fra PLO og Sygesikringen, og det er jo ganske fornuftigt.

Hovedsagen er at både I og Jeres patienter føler, at I har et godt værktøj i hænderne.

Hvad angår registrerings som videnskabeligt selskab, må vi vente endnu nogle måneder, men så snart vi kan søge derom, går vi i gang.

Hvad angår medlemsgoderne er der ingen nye tiltag, men vi synes også vi er kommet langt.

Der er efterfølgende en lille kursusoversigt.

Husk www.akupunkturnyt.dk  Kurser:


Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag
Begynder
8-14 september 2007
Sheffield

Akupunktur ansigtssmerter, hovedpine og nakkesmerter
28. september 2007
Odense

Akupunktur på naturvidenskabelig basis - Avanceret
27 oktober til 2 november 2007
Sheffield

Tandlægekursus II
16. november 2007
Odense

Tandlægekursus I
17. november 2007
Odense

Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag - Avanceret
1-7 marts 2008
Sheffield

Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag - Begynder
29 marts til 4 april 2008
Sheffield

Endelig ønskes I alle en
God sommerferie

DSEA Newsletter Marts 2007Kære medlem

Så er vi kommet godt ind i 2007, og der er allerede sket flere spændende ting.

For det første er Palle Rosted og Just Hammerich, for 6. år i træk, blevet bedt om at forelæse på Lægedage i København november 2007.

Der bliver en lille ændring i de tidligere års program, idet vi denne gang har fået tiden fra kl. 11 til kl. 17 stillet til vor rådighed.

Dette betyder, at vi vil lægge ud med en teoretisk gennemgang af akupunktur for efterfølgende at holde to workshops, hvor deltagerne kommer til at at behandle udvalgte lidelser under supervision.

Vi opfatter denne invitation som en tilkendegivelse af, at den holdning, vi har til akupunktur, er ved at vinde fodfæste inden for det autoriserede system.

Som det måske er jer bekendt, har Norsk Elektronisk Legehånbok (NEL) fået en meget rosende omtale i den danske presse.

Det er derfor glædeligt , at denne bog nu bliver suppleret med et kapitel om akupunktur for læger og patienter, som jeg er blevet bedt om at skrive.

Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur fylder snart to år, så vi er endnu ikke officielt et videnskabeligt selskab.

Hvad er reglerne for at blive et videnskabeligt selskab? Reglerne er helt klare. og vi er godt på vej.

Det kræves for det første, at vi har mindst 25 medlemmer. Det antal har vi for længst passeret. Vi er i skrivende stund omkring 150 medlemmer.

For det andet skal vi have eksisteret i mindst tre år. Dette krav kan vi af naturlige årsager endnu ikke opfylde, men om et år skulle det blot være en formsag at blive registreret som et videnskabeligt selskab.

For det tredje og måske vigtigst, skal vi vise, at vi er et videnskabeligt selskab.

Dette betyder, at vi skal vise, at vi faktisk laver videnskabelige arbejder, og de har været publiceret i acceptable tidsskrifter. Dette opfylder vi allerede, da vi på nuværende tidspunkt har ikke mindre end 21 publikationer eller deltagelser i debat indlæg.

Desuden skal vi også dokumentere, at vi er aktive på undervisningsområdet, også dette krav opfylder vi let.

Vore visioner:

Naturligvis har vi nogle visioner med DSEA, og uden at det skal opfattes som  prætentiøst, er det alligevel vort mål at være medvirkende til at sætte skel i dansk akupunktur.

For det første ønsker vi at skabe et videnskabeligt selskab, hvor medlemmerne aktivt tager del i forskning, inden for de rammer vi nu en gang har. Naturligvis kan man i almen praksis ikke konkurrere med et universitetshospital, men vi har imidlertid en styrke - patientmaterialet.

For det andet er det også vort håb at blive toneangivende inden for den form for akupunktur, der bygger på et videnskabeligt grundlag i Danmark og medvirke til at formulere afgrænsningen af specialet.

For det tredje ønsker vi, ved hjælp af hard data, at overbevise PLO og Sygesikringen om, at akupunktur bør være en tilskudsgivende ydelse for praktiserende læger.

Hvorvidt en sådan ekstraydelse vil være betinget af et diplom er endnu uvist, men også på dette punkt ønsker vi at blive rådgivende om hvilke krav man med rimelighed kan kræve for at opnå denne ydelse.

Medlemsgoder:

Der er flere fordele ved at være medlem af DSEA
Specialpris på hoteller i forbindelse med kurser.
Specialpris på nåle og andre akupunkturprodukter hos Mærsk-Andersen.
Forhåndstilmelding ved fremtidige kurser.
Indflydelse på indholdet af kommende kurser.
Indflydelse på månedens emne i www.akupunkturnyt.dk
Medlemsskab af ICMART.
Mulighed for at downloade Acupuncture in Medicine gratis for 2006 og frem.
Journalen åbnes ved at klikke ind på ICMART - Acupuncture in Medicin og logge sig på ved anvendelse af nedennævnte usernames og og password.

PASSWORDS TO ACCESS ON-LINE JOURNAL SINCE 1999 FOR ICMART MEMBERS

June 1999 Vol 17 (1)

User name: ic99mart
Password: aim99aDecember 1999 Vol 17 (2)

User name: ic99mart2
Password: aim99bz

June & Dec 2000 Vol 18 (1 & 2)

User name: icmart2000
Password: aim2000a

June & Dec 2001 Vol 19 (1 & 2)

User name: icmart2001
Password: 2001aim

2002 Vol 20 (1, 2-3 & 4)

User name: icmart2002
Password: 20icmart02

2003 Vol 21

User name: icmart2003
Password: access03

2004 Vol 22

User name: icmart2004
Password: n22dles

2005 Vol 23

user name: icmart2005
password: 23march

2006 Vol 24

user name: icmart2006
password: 6citrus91
Guidelines to accessing the online Journal – Acupuncture in Medicine


Users should go to

http://www.acupunctureinmedicine.org.uk/volindex.php

where they will find the contents of the current issue listed.

Alternatively, they can follow the link from the home page.

http://www.acupunctureinmedicine.org.uk/

When they click on an article the first time they will be asked for
their username and password. After that they will not be asked to login
again as long as they do not close their browser and they take no longer
than ten hours between following links!

Brugernavn og password for 2007 fremkommer senere.Jeg har forhandlet med forlaget og har opnået en rabat på 10% ved køb af nedennævnte bøger - ved bestilling direkte på forlaget www.akupunkturbog.dk

Husk at opgive på bestillingssedlen at du er medlem af DSEA.P. Rosted; Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag, ISBN: 87-7724-984-4

P. Rosted; Acupuncture for dentists – 10 Central treatments, ISBN: 87-7955-267-6

P. Rosted; Acupuncture for Doctors – 20 Central treatments, ISBN: 87-7955-456-2

P. Rosted; Posteren Segmental AcupunctureNewsletter September 2006
 

Vi håber I alle har nydt den gode sommer og er fulde af energi. Her har I en lille opdatering om, hvor langt vi er kommet.

På den videnskabelige side er vi nået ganske langt. Således har vi stort set nået det antal patienter, der var nødvendigt for at færdiggøre vor undersøgelse om akupunktur og tennisalbue. Vi er for tiden i gang med at analysere resultaterne. Ligeledes er der kommet så mange rapporter vedrørende akupunktur og eksamensangst, at det er muligt at skrive en lille epistel herom. Det går fremad med vor undersøgelse om akupunktur og flyskræk, men vi mangler lidt flere rapporter, før vi har tilstrækkeligt med patienter. Det er naturligvis indlysende, at disse pilotforsøg skal munde ud i egentlige kontrollerede undersøgelser.

Hvad angår vor undersøgelse om tandlægeskræk, mangler vi kun de sidste detaljer, før protokollen bliver sendt til etisk komite, og så skulle vi gerne være i gang.

Skriveriet har der også været gang i, og vi har flere artikler, der er godkendt og blot mangler at blive publiceret. Ligeledes har vi flere artikler, der er sendt til bedømmelse, hvor vi endnu ikke har fået et svar, og endeligt har vi flere artikler på vej.

Hvad angår kurser, har vi også været kreative og har designet kurser primært for læger og kurser primært for tandlæger samt kurser for både læger og tandlæger.


Medlemsgoder:
 

Som tidligere nævnt har vi forhandlet os frem til følgende medlemsgoder, og der er flere på vej.

Specialpris på hoteller i forbindelse med kurser.
Specialpris på nåle og andre akupunkturprodukter hos Mærsk-Andersen.
Forhåndstilmelding ved fremtidige kurser.
Indflydelse på kommene kurser.
Indflydelse på Månedens emner i WWW.akupunkturnyt.dk  (du fremsender dit forslag direkte til prosted@gmail.com)

DSEA er blevet medlem af ICMART, og det indebærer et ekstra medlemsgode:

Du kan nu gratis downloade Acupuncture in Medicine ved anvendelse af  Username: needle og Password: point

I øvrigt er min bog "Acupuncture for doctors – 20 central treatments" og akupunkturplakaten "Segmental acupuncture" udkommet  

Jeg har forhandlet med forlaget og har opnået en rabat på 10% ved køb af nedennævnte bøger ved bestilling direkte på forlaget www.akupunkturbog.dk

Husk at opgive på bestillingsseddlen, at du er medlem af DSEA

P. Rosted; Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag, ISBN: 87-7724-984-4
P. Rosted; Acupuncture for dentists – 10 Central treatments, ISBN: 87-7955-267-6
P. Rosted; Acupuncture for Doctors – 20 Central treatments, ISBN: 87-7955-456-2
P. Rosted; Posteren Segmental Acupuncture

 
www.akupunkturnyt.dk

er på banen igen
Lidt statistik:

Som vanligt ser vi lidt på statistikken og siden starten 1-5-2004 har siden haft 64.041 besøg, heraf 24.200 unikke hits, Så vi er fortsat tilfreds med resultatet.

Denne måneds emne:
Lidelser i tyktarmen og akupunktur – har vi erfaring/evidens for en effekt?

Viden om akupunktur:
Hvad anvender læger akupunktur til?
Hvad er evidens og hvad skal vi bruge det til?

Akupunkturnyheder:
Her finder du blandt andet en oversigt over akupunkturens status i dagens Danmark
Månedens interview er med Viggo Krag Jørgensen

Kursuskataloget:
Der er nye spændende kurser både for læger og tandlæger

Næste nummers emne:
Virker akupunktur ved diare og forstoppelse?
Burning mouth syndrom og akupunktur
Kursusreferater fra foråret 2006
 

Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur

Anmeldelse af kurset: Praktisk begynderkursus i akupunktur i Odense 11-03-2006, ved Palle Rosted, overlæge og lektor ved Sheffield Universitet.  

Vi var et lille privilegeret hold på 4, da 2 af kursisterne af uvis årsag aldrig dukkede op.

Kurset startede med morgenmad og derefter en kort teoretisk indføring i principperne for evidensbaseret akupunktur, hvor grundlaget er naturvidenskabligt og virkningerne forklares ved hjælp af vores kendte neurofysiologi.

Der var en kort gennemgang af meridianerne og en kortlægning af akupunktur punkterne, som for en stor dels vedkommende placerer sig efter dermatomerne.

Derefter fik vi en grundigere indføring i 10 af de mest almindelige problemstillinger i almen praksis, hvor akupunktur har en dokumenteret effekt.

Det drejede sig om: sinusuitis, hovedpine, nakkesmerter og stress samt om tennisalbue, skuldersmerter, lænderyg smerter og knæsmerter. Endelig fik vi demonstreret punktet for behandling af kvalme, som har vist at have virkning på linje med Zofran.

Den teoretiske gennemgang blev fulgt op af et par timers praktisk demonstration, hvor deltagerne blev delt i hold med 2 på hver og hvor man havde fornøjelsen dels at føle, hvordan De-qui (nålefornemmelsen) føles når nålen bliver sat rigtigt, samt selv at sætte nålene for de ovennævnte lidelser.

Ind i mellem var der patient demonstrationer og masser af anekdoter, som krydderi på en i forvejen meget interessant kursusdag.

Forplejningen på var i top på Radisson Hotel og det var nemt transportmæssigt at komme til.

Undertegnede har haft rigeligt gang i nålene i den forløbne uge, da jeg føler mig godt klædt på til at behandle de lidelser vi gennemgik.

Alt i alt et meget udbytterigt og anbefalelsesværdigt kursus

Annette Randløv, speciallæge i almen medicin Herlev


Akupunktur og idrætsmedicin i Odense 13-03-2006, ved Speciallæge i reumatologi Finn Johannesen og Palle Rosted, overlæge og lektor ved Sheffield universitet.  

Undertegnede deltog i kurset akupunktur og idrætsmedicin i Odense, der var det andet i en serie af kurser arrangeret af Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur, hvor man integrerer akupunktur som en del af almen sygdomsbehandling.

Kurset var udmærket opbygget med skiftevis forelæsning af primært Finn Johannsen, der tog sig af idrætsmedicinske de og akupunktur demonstrationer ved Palle Rosted.

F. Johannsen gennemgik de forskellige store regioner som skulder, ryg, hofte og underextremiteter i dialog med kursisterne og dette fungerede ganske godt. Det var egentlig ok at man fik den sygdomsmæssige gennemgang af de idrætsmedicinske aspekter først hvorpå man kunne få akupunkturens del i sygdomsbehandlingen.

Det ville måske have været mere hensigtsmæssigt at tage hver region, fx skulder, albue, etc. og gennemgå den mulige akupunktur behandling for denne region i samme åndedrag.

Alt i alt synes jeg dog det var et godt og udbytterigt kursus og det nye koncept med kombinationen af alm. sygdomsbehandling, i dette tilfælde idrætsmedicin, og akupunktur er ubetinget en god måde at gøre tingene på.

Jaromir Pavlik,  Praktiserende læge Hedensted


Akupunktur og idrætsmedicin i Odense 13-03-2006, ved Speciallæge i reumatologi Finn Johannesen og Palle Rosted, overlæge og lektor ved Sheffield universitet.
  
Det var med store forventninger og interesse jeg mødte op til dette kursus. Forventninger om bedre kendskaber i behandling af idrætsskader, men måske også lære teknikker, der kunne bruges i dagligdagen til den ”almindelige” patient. Forventningerne blev indfriet fuldt ud.

Kurset var tilrettelagt med en glimrende gennemgang af foskellige idrætsskader, først af reumatologen Finn Johannesen og herefter hvilken rolle akupunkturen evt. kunne spille ved Palle Rosted – et rigtigt godt samspil.

Idrætsmedicineren er involveret i forberedelse og træning, forebyggelse af skader, behandling af skader og ikke mindst GENOPTRÆNING. Der blev lagt megen vægt på genoptræningen som alfa og omega for at nå et godt og blivende resultat.

Der blev gennemgået skader som frakturer, led- og ledbåndsskader, luxationer, muskelskader og seneskader fra hoved til tå, med en grundig gennemgang af den objektive undersøgelse. Specielt var der en meget god undervisning af undersøgelse af de enkelte led med tilstødende muskler, hvor der specielt blev lagt vægt på skulder-, albue-, hofte- og knæled.

Hvor kunne akupunkturen sp hjælpe? Der er stor erfaring for anvendelse af akupunktur til muskelskader og en del seneskader. Efter traume af enhver art kommer der ofte muskelinfiltrationer med en del triggerpunkter, og netop akupunktur af disse triggerpunkter kan reetablere den den normale længde af muskelfibrene, reetablere den normale hæmodynamik og reducere musklens træk på sener og således være effektiv ved behandling af tendiniter.

Som konklusion var der enighed om, at akupunktur er et godt redskab til supplement af den traditionelle behandling af idrætsskader, et redskab der bl.a. kan normalisere patologiske forhold i muskler og sener og således fremme genoptræningen, kan sågar være kurativ specielt ved mange muskelproblemer.

Jeg er overbevist om, at flere patienter vil kunne profitere bedre af behandlingen i min klinik efter dette kursus.

Ivan Bo Nielsen, Speciallæge i anæstesiologi, Frederikshavn


Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag i Sheffield, 25.-31. marts 2006, ved Palle Rosted, overlæge og lektor ved Sheffield universitet.                 

De 14 kursusdeltagere bestående af alm. praktiserende læger, anæstesiolog,ortopædkirurger, gynækolog havde alle forudgående uddannelse i akupunktur samt flere års behandlingserfaring med akupunktur.

Kursus består i en veltilrettelagt vekslen mellem katedral undervisning, praktiske øvelser,patientdemonstrationer, opgaver og diskussion af casestories. Palle Rosted, PR, har koncis gennemgang af meridianer, triggerpunkter, neuro- og smertefysiologi, akupunkturtyper, diagnostik og planlægning af behandling.   

PR. lægger stor vægt på at relatere akupunkturbehandling til moderne (vestlig) natur- og lægevidenskab og videnskabelig dokumentation af behandlingseffekt, og kurset anvender ikke TCM (Traditionel Chinese Medicin) som referenceramme.  

Behandling af en lang række lidelser inden for stort set alle organsystemer gennemgås, og et af kursets styrker er en vurdering af, hvor man kan forvente gode behandlingsresultater, og hvor sikker behandlingseffekt er tvivlsom.

Specielt gennemgang af behandling af smertetilstande i bevægeapparat, ansigtssmerter, hovedpine er fremragende. I udleverede kursusmateriale er meget brugbare plancher angivende triggerpunkter og smerteudstrålingsmønstre, og sammenholdt med de kendte kinesiske akupunkturpunkter, som i kursusmaterialet er systematiseret efter regioner, har man et nemt brugbart redskab i dagligdagen.

Gennemgang af segmentale akupunktur, byggende på sammenhæng mellen viscerotomer, dermatomer, myotomer og sclerotomer er ligeledes yderst anvendeligt, idet man opøves i at tænke i innervationsområder, når man skal finde egnede akupunkturpunkter for behandling af en given tilstand.  

For de mere TCM-uddannede akupunktører (som undertegnede) er det interessant at se sammenhængen mellen segmentale akupunktur og TCM-akupunktur, dvs. anvendelse af Back-Shu og Front.Mu punkter. 

Da PR ikke bruger TCM som referenceramme, er det interessant, at en del af patienterne ved patientdemonstrationer havde lidelser som angst, obsessive compulsioner, kronisk træthed, som blev behandlet med akupunkturpunkter, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra moderne natur- og lægevidenskab, og TCM-uddannede ville formentligt kunne finde en forklaring på virkningen af behandlingen.  

PR. er således ikke ”religøst” bundet til sin naturvidenskabelige referenceramme, men bruger ”gammelkendte” akupunkturpunkter, dog samtidig understregende, at når vi finder en akupunkturbehandling, som virker, så må vi forsøge at finde en forklaring på dette.

En del af et kursus værdi kan ofte måles i, om man implementerer det lærte i dagligdagen, og det må man klart sige, at dette kursus faciliterer. Kurset kan varmt anbefales.           

Henrik Mærkedahl Alm. praktiserende læge

                          
Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag i Sheffield 22.-28. april 2006, ved Palle Rosted, overlæge og lektor ved Sheffield universitet. 

Undertegnede deltog i kurset med forventninger om at jeg efter kurset var i stand til at hjælpe mine dertil egnede patienter med akupunktur. Kurset opfyldte dette formål, og kan anbefales som begynderkursus indenfor faget.   

Mange er sikker begyndt med akupunktur efter weekendkurser eller aftenkursus, og generelt kan man vel næppe som behandler, have samme "karisma " efter sådanne kurser, sammenlignet med et grundigt kursus som indbefatter såvel historiske betragtniger, nyere tids teoretiske overvejelser på det neurofysiologiske plan og som er en sammenkædning af  praktisk instruktion  og superviserede øvelser på meddeltagerne.  

Jeg selv har for 4-5 år siden deltaget i "nålekursus" i regi af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin.  Dette kursus var baseret udelukkende på triggerpunktsakupunktur, og dette har været udemærket til mange af de mest udbredte bevægsapperatdysfunktioner, ryg, nakke, glutealområder. Triggerpuktsakupunktur er en væsetlig del af det refererede kursus, men en opfriskning og udvidelse af konseptet var værdifuld for mig.   

Mine forventnigner til kurset var at jeg via den klassiske akupunktur kunne forbedre mine behandlinger og inddrage nye felter ud over bevægapperatet.  Jeg har fået indfriet disse forventninger til fulde og gennem den forløbne måned efter kurset har jeg i min kliniske hverdag indledt behandlinger mod kvalme, rosacea, tennisalbue og tilføjet den afslappende GV20- EX6 og PR til beh for spændigshovedpine og skuldersmerter.  Jeg føler at jeg er nået et stort skidt videre i udøvelsen af akupunktur. 

Selve kurset i Sheffield var på et hyggeligt Hotel i en grøn og rolig del i udkanten af byen. Kosten Engelsk hvilket for breakfast skal forstås i positiv betydning, og de øvrige måltider som kulturelle oplevelser.   

Kursusformen var vekslende med teoretisk indføring, praktiske øvelser under PR`s supervision og korrektion. Der var tid til dialog med underviser om tvivlsspørgsmål, egne erfaringer, egne frustationer ect. Holdet på 16 personer var passende når der kun er en supervisor. Også passende størrelse til social funktion gennem en uge. God og positiv stemning på holdet, såvel i undervisnigssituationerne som i fritiden.  

Da kurset var i England var jeg jeg da også på forhånd klar over jeg jo nok ville se " lidt af landet". At jeg som det første efter landingen i Manchester skulle køre gennem en nationalpark, og hvor ovenikøbet "Folk og Fæ" er optaget, kom som en uventet "Aha- oplevelse".  I dette charmerende og "yderst engelske" landskab var vi på 2. dagen på en interessant og vellykket sightseeing. Vejret var godt og Palle var en kyndig og entusiastisk guide. God indføring i Engelsk natur og kultur, herunder de bedste pubs i området.

En eftermiddag var vi i selve Sheffilds centrum. For de fleste knapt så charmerende oplevelse, da byen har lidt under 2. verdenskrigs bombardementer. Genopbygningen har ikke prioriteret at byen skulle være samlet estetisk oplevelse, hvilket dog ikke forhindrede os i at have en god eftermiddag. 

Om kurset generel: Såvel fagligt som socialt et meget vellykket. Anbefalelsesværdigt for dem som søger en grundig indføring i akupunktur, og som gerne vil være "fagligt påklædt" før de har deres første patient.  Jeg glæder mig allerede til det næste.  

Niels Chr. Bendtsen. Praktiserende læge. Holstebro.  

Ps: har du lyst til at maile spørgsmål er du velkommen.

ncb@laegerne-faerchhuset.dk


 

Evalueringerne og kommentarerne for disse kurser vil blive gennemgået i et senere Newsletter.
 

Mange hilsner

Redaktionen

Newsletter Maj 2006

Håber I alle nyder foråret og det varmere vejr, påskeliljer, etc. 

Efterfølgende blot en lille opdatering om tidligere afholdte kurser, og hvilke konsekvenser Jeres evaluering vil få på fremtidige kurser.

Tværfagligt samarbejde:

I forbindelse med kurset i september 2005 om ansigtssmerter og hovedpine, lagde vi op til, at vi kunne lave en liste på foreningens hjemmeside over henholdsvis læger og tandlæger, der var villige til at modtage henvisninger.

Ideen var, at interesserede kunne sende en mail til webmaster, der så efterfølgende ville bygge siden op.

Imidlertid kan vi ikke just sige, at interessen herfor har været overvældende.
Hvis du har lyst til at blive inkluderet i en sådan liste, bedes du kontakte webmasteren.

Medlemsgoder:


Som tidligere nævnt har vi forhandlet os frem til følgende medlemsgoder og flere er på vej.


 
Rent praktisk foregår det på den måde, at du fremsender dit forslag direkte til prosted@gmail.com eller www.akupunkturnyt.dk og hvis vi i redaktionen mener, at emnet har almen interesse, vil det komme øverst i bunken.

Emnet i næste nummer af www.akupunkturnyt.dk er et direkte udslag af nogle medlemmernes ønske og bliver et meget kontroversielt emne:
Behandling af lændesmerter i forbindelse med graviditet.


Diplom eller ikke diplom
 
Vi har lagt spørgsmålet ud til en åben debat blandt medlemmerne, men har ikke modtaget en eneste tilbagemelding – det kan da ikke være rigtigt, at du ikke har en mening herom.

Kursusreferat
 
Som tidligere nævnt er det vor mening, at der skal være mere åbenhed omkring afholdte kurser og efterfølgende evaluering: Vi har derfor nedenfor bragt kursusanmeldelsen samt kommentarerne for kurset i november 2005. 

Hvilken indflydelse kursisternes kommentarer vil have på fremtidige kurser, vi blive diskuteret i et senere nummer.

Som tidligere nævnt er en evaluering uden synderlig værdi, hvis den ikke udmynter sig i en handling. Senere i dette Newsletter er angivet de konsekvenser kursisternes kommentarer til kurset i september 2005 indtil videre har fået. 

Anmeldelser af kurser:
 
Akupunkturkursus i Sheffield November 2005.

Efterårets begynder-akupunkturkursus i Sheffield blev afholdt 5. – 11. november.

Kursusleder og arrangør var Palle Rosted.
Kurset blev afholdt i Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur´s regi. 

Holdet bestod af 23 kursister, heraf 21 læger og 2 fysioterapeuter.
 
Rejsen forløb gnidningsløst. Fly til Manchester, bus til Sheffield.

Vi blev indkvarteret på et hyggeligt, mindre hotel i udkanten af Sheffield, smukt beliggende nær park og golfbane. Ca 20 min med bus til selve centret af byen. God mad, fine og hyggelige værelser og 3 barer. 

Undertegnede var lidt usikker omkring niveauet på kurset, idet jeg to år forinden havde deltaget i et ugekursus på Samos. Var et begynderkursus mon for elementært?

Kurset er opbygget omkring 6 dage. 1. dag (søndag), en kort introduktion og herefter sightseeing. Mand, tirsd, torsdag: lange dage (9 - ca 17.30). Onsdag halv dag, med efterfølgende sightseeing i Sheffield og fredag afslutning med opsamling og repetition. 

Kurset er tilrettelagt således, at der gives en forståelig og rationel indføring i emnet, som forsøges forklaret ud fra vestlig og neurofysiologisk baseret tankegang. Der lægges således ikke vægt på forståelse ud fra en traditionel kinesisk medicinsk model .

Teori og praktiske øvelser afpasses fint. Emnerne er opbygget omkring særlige sygdomsenheder, hvilket øger overskueligheden. Der repeteres hyppigt og de enkelte dage startes og afsluttes med ”tests”, som laves i fællesskab eller individuelt, efter eget ønske, og i absolut afslappet atmosfære.
 
Kurset er meget intensivt. Det er bestemt ikke afslapning.Til gengæld kommer man hjem med et godt teoretisk og praktisk værktøj, som sammen med de gode kursusnoter, gør en  klar til at kaste sig over patienterne med nåle. 

Jeg kunne nok godt have deltaget i det avancerede kursus. Dog var det faktisk godt at få de elementære begreber slået fast. 

Et godt og meget anvendeligt kursus med en stor praksisrelevant nytteværdi.
Michel Kjeldsen, Praktiserende Læge i Slangerup. 
 
Resultat kursus Sheffield  november 2005:

Gennemsnit 4,64 (0 = elendigt, 5 = perfekt)

Hvad var særligt godt ved kurset:
 
Intensivt kursus med relation til daglig praksis.
Vekslen mellem teori og praktik.
Repetition af punkterne.
Overholdelse af tidsplan.
Godt tilrettelagt kursus fra begyndelse til slut.
Velafballanceret vekslen mellem teori og praksis.
Meget fint skriftligt materiale.
Gennemgang af bevægeapparatet og triggerpunkter.
Patientdemonstrationerne.
Den praksis orienterede indstilling.
Kursusmateriale der kan fungere som kogebog.
Fokus på de enkelte sygdomsbilleder, så man er ”klædt på” når man kommer hjem.
God jordnær indfaldsvinkel til akupunktur.
Gode slides.
Vægtning af evidensen for de enkelte lidelser.
Dejlige omgivelser.

Forslag til hvad der kunne gøre kurset bedre:
 
Prøve at behandle samtlige lidelser.
Mere praktik specielt om eftermiddagen, hvor det kan knibe med koncentrationen.
En briks.
Mere praktik.
Anvende sidste dag til udelukkende praktik, det ville styrke selvtilliden.
Mere fokusering på almene akupunkturpunkter.

Hvilke konsekvenser fik kursisternes evaluering af kurset: 

Akupunktur ved hovedpine, ansigts- og nakkesmerter - Avanceret
 
Nedenfor er nævnt nogle af de konsekvenser for fremtidige kurser, der er en direkte konsekvens af kommentarerne på evalueringsskemaet.


Kommende kurser:
 
Der kom under kurset i september mange forslag til emner til fremtidige kurser både for læger og tandlæger. 
For lægerne stod emnet lændesmerter meget højt på ønskelisten, og der arbejdes i øjeblikket på at få et en-dags kursus med lænde og hoftesmerter op at stå. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive i februar 2007. 
For tandlægerne var det især bidfunktionsproblemer, der stod højt på listen, og der arbejdes i øjeblikket på en en-dags kursus med hovedemnet bidfunktionsproblemer. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive i februar 2007. 
I øvrigt var kurset Hovedpine, nakke og ansigtssmerter en så stor succes, at vi har besluttet at gentage kurset i efteråret 2007.
Så snart den endelige planlægning er færdig, vil du få kurset tilbudt inden det bliver officielt annonceret.
Mange hilsner
Redaktionen
Er DSEA et dynamisk selskab? Hvad har vi nået siden selskabets start?

På den videnskabelige front har der været er der publiceret 4 artikler samt 4 kommentarer. Herudover er 5 artikler blevet antaget til publikation og forventes publiceret i begyndelsen af 2006.

På kursusfronten har der været afholdt et kursus for læger og tandlæger, 2 kurser for læger og 3 kurser for tandlæger. Endelig har vi for 4. år i træk været repræsenteret på lægedage.

Tværfagligt samarbejde - Hvad har vi gjort for at fremme dette samarbejde, og hvordan kan vi gøre det bedre?

Det første tiltag var et tværfagligt kursus for læger og tandlæger. Kurset blev mildest taget revet væk, og det var nødvendig at gentage kurset dagen efter.

Dette tværfaglige samarbejde bør efter vor opfattelse udbygges så vi kan udnytte hinandens ekspertice. Derfor agter vi på medlemssiden at lave en liste over læger og tandlæger der er interesseret i at modtage henvisninger fra henholdsvis læge og tandlæge.

Vi vil derfor bede dig tilkendegive om du er interesseret i at komme på en sådan liste.

Kommende frynsegoder for medlemmerne - Er der økonomiske fordelse ved at være medlem af DSEA?

Selv om det er gratis at være medlem af DSEA, kan vi ikke se, hvorfor vi ikke skal forsøge at forhandle os til nogle medlemsfordele. Vi er allerede langt med forhandlingerne og regner med at have de tre første goder på plads i marts 2006.

Skal vi have et diplom - Spørgsmålet er rejst – nu er det op til medlemmerne om de ønsker et diplom?

Der er delte meninger om diplomer, og hvis man ser kynisk på det er et diplom kun noget værd, hvis man enten får ekstra penge for sit arbejde eller for lov til at lave noget man ikke måtte tidligere.

Imidlertid er der en ofte overste fordel ved et diplom. Uheld kan ske for os alle, og hvis der kommer en klagesag, er det vor overbevisning, at I vil stå stærkere, hvis I kan dokumentere, at I har gennemgået en eller anden formaliseret undervisning.

Spørgsmålet er nu kastet ud til medlemmerne, og hvis der er en overvejende enighed om indførelse af et diplom, vil vi nedsætte et udvalg, der vil udarbejde et forslag til kravene til at opnå et sådant diplom.
Vi vil derfor bede dig tilkendegive om du er interesseret i et diplom eller ej. Ved samme lejlighed hører vi gerne hvad du mener kravene skal være for opnåelse af et diplom.

DETTE KAN DISKUTERES I FORUM

Kursusreferater - Refereat af kurserne afholdt i september 2005

Vi mener, at der skal være mere åbenhed omkring kurserne og gerne mere medlemsinflydelse på indholdet og eventuelle foredragsholdere. Derfor har vi valgt under denne rubrik fremover at bringe et referat af de enkelte kurser samt de kommentarer, der blev givet på evalueringsskemaet.

Hvis der er et kursus, du kunne tænke dig afholdt, så send os en mail, og vi vil undersøge om det kan lade sig gøre. Hvis du oven i købet har en eller flere foredragsholdere i tankerne, hører vi også gerne derom.

Det første skud på stammen Akupunktur ved hovedpine, ansigts og nakkesmerter – avanceret løb af stablen 27-28. september 2005, og efterfølgende kan I se hvad en praktiserende tandlæge, en praktiserende læge og en praktiserende anæstesiolog synes herom. 

Der blev på kurset uddelt et evalueringsskema, og det synes vi som undervisere godt vi kan være bekendt.

Samlet evaluering 4,13 (0= elendigt, 5=perfekt)

Det var også herligt, at deltagerne havde udfyldt rubrikkerne med hvad de specielt fandt var godt ved kurset, og hvor de mente, at kurset kunne forbedres.

Positive bemærkninger

Fint med flere faggrupper
Fint med emnespecifik undervisning
God teoretisk gennemgang
Godt med forskellige indfaldsvinkler
Godt at få dias udleveret
Godt med repetition
Fint med 1-dags kurser

Forslag til forbedringer af fremtidige kurser

For lidt praktik
Gerne mere centralt i Danmark
Gerne demonstration af punkterne
Gerne patient demonstration
Mere fokus på cases og analyse af konkrete problemstillinger

Den tværfaglige deltagelse og gennemgang blev af alle budt velkommen, og mange fandt det interessant med forskellige indfaldsvinkler til det samme problem. Ligeledes var der generel tilfredshed med emneorienterede en-dags kurser, så det agter vi at fortsætte med.

Som et gennemgående træk for tiltag, der kunne forbedre fremtidige kurser var et klart ønske om praktiske øvelser, hvilket vi har taget til efterretning. Ligeledes blev det foreslået, at vi skulle afholde kurserne i Odense, det var mere retfærdigt. Det har vi også noteret os, og vil i det omfang det er muligt forsøge at dele sol og vind lige.

På evalueringsskemaet var der også en rubrik, hvor man kunne komme med forslag til fremtidige kurser, og et af de forslag, der stod øverst på listen var Akupunktur og Idrætsmedicin, og det er allerede sat i værk og løber ad stablen i marts 2006, hvor Finn Johannsen, der er verdensmester i idrætsmedicin, vil øse af sine erfaringer.

I forbindelse med ovenstående kursus blev der også afholdt tandlægekursus II, og resultatet heraf fremgår nedenfor. Ligeledes er angivet hvad kursisterne syntes der var godt ved kurset og på hvilke punkter kurserne kunne gøres endnu bedre.

Samlet evaluering 4,71 (0= elendigt, 5=perfekt)

Positive bemærkninger

Humor i undervisningen, uhøjtidelig god stemning
Behandlingsrelevant undervisning

Forslag til forbedringer af fremtidige kurser

Flere case stories
Central lokalisering i Danmark

Fremtidige projekter arrangeret af DSEA:

Projektnavn Projektansvarlig Progression
Akupunktur og tandlægeskræk – RCT Palle Rosted – Mads Bundgaard Starter efteråret 2006

bum