Her har du en liste over de publikationer vore medlemmer har forfattet siden selskabets start:

 1. P. Rosted, S.Warnakulasuriya. A survey on the uses of acupuncture by a group of UK dentists. Br Dent J. 2005; 198(3): 139-43
 2. Rosted P, Jørgensen VRK. Akupunktur har måske også noget at tilbyde ved postpartumdepression. Ugeskr Læger 2005; 167: 2203
 3. Rosted P. Why are the results of RCT regarding asthma not conclusive? DZA. 2005 Supplement 1; 70-2
 4. Rosted P. Acupuncture and Burn-out syndrome. DZA. 2005 Supplement 1; 132-3
 5. Rosted P, Jørgensen VRK. Alternativ behandling af migræne. Ugeskr Læger 2005; 167: 3423 – Debat i Ugeskrift
 6. Rosted P. Akupunkturbehandlings effekt ved lidelser i bevægeapparatet. Ugeskr læger 2005; 167: 3573-77. 
 7. Rosted P, Jørgensen VRK. Placebo mod migræne er lige så effektivt som akupunktur, Ugeskr Læger 2005; 167. 4385-6. Debat i Ugeskrift
 8. Rosted P. Jørgensen VKR. Dokumentation af akupunktur - Svar på debatindlæg. Ugeskr Læger 2005. 167: 4199-4200. Debat i Ugeskrift
 9. Rosted P. Acupuncture for treatment of the yips? – a case report. Acupunct Med 2005; 23: 188-9
 10. Rosted P. Bundgaard M. Pedersen AML. The use of acupuncture in the treatment of temporomandibular dysfunction – an audit. Acupunct Med 2006; 24: 16-22.
 11. Rosted P. Andersen C. Anvendelse af stimulationsbehandling i smertebehandling. Ugeskr læger. 2006; 168(20): 1982-6
 12. Rosted P. Doe’s acupuncture have an effect on the aging process of the skin with particular reference to circulatory disturbances – A double blind controlled study. Dt Ztschr f Akup 2006; supplement 2: 131
 13. Fink M, Rosted P, Stiesch-Scholz M, Karst M. Acupuncture in the treatment of painful dysfunction of the temporomandibular joint – a review of the literature. Forsch Komplementarmed 2006: 13(2): 109-15
 14. Rosted P. Acupuncture for Doctors – 20 central treatments. KLIM, Århus, Denmark 2006. ISBN: 87-7955-465-2
 15. Rosted P. Jørgensen VKR. Akupunktur til behandling af lændesmerter. Ugeskr Læger 2006; 168(33): 2690-1
 16. Rosted P. Akupunktur i almen praksis - en status. Practicus 2006; 181: 98-102
 17. Rosted P. Jørgensen VKR. Akupunktur til behandling af lændesmerter 2  Ugeskr Læger 2006;168(38):3237
 18. Rosted P. Bundgaard M. Fiske J, Pedersen AM. The use of acupuncture in controlling the gag reflex in patients requiring an upper alginate impression: an audit. Br Dent J. 2006; 210(11): 721-5
 19. Rosted P, Jørgenen VKJ. Tvivlsom effekt af virkningen af akupunktur. Ugeskr Læger 2006; 168(49): 4331
 20. Rosted P, Carrotte P. An audit to assess the outcome of a 1-day acupuncture course for dentists. Eur J Dent Educ 2007; 11: 23-8
 21. Rosted P. Bundgaard M. Kan akupunktur anvendes til at forebygge brækrefleksen – en audit. Praktiserende tandlæger 2006; 3: 12-4
 22. Bundgaard M. Tandplejere på nåle - en status. Tandplejeren 01 2007
 23. Rosted P. Bell's Palsy following acupuncture treatment – a case report. Acupunct Med 2007. 25: 47-8
 24. Rosted P. Akupunktur efter 35 år, hvor langt er vi kommet? Månedsskrift for praktisk lægegerning 2007. 85: 813-9
 25. Rosted P. Chronic prostatism/chronic pelvic pain syndrome and acupuncture - a case report. Acupunct Med 2007;25(4):198-9
 26. Rosted P. Behandling af diskusprolaps. Ugeskr Læger 2008; 170(40): 3160-1.
 27. Rosted P. Akupunktur en patienthåndbog. KIIM Århus 2008. ISBN: 978-87-7955-591-4.
 28. Rosted P. Acupuncture and gagging reduction during oral airway insertion. Anaesthesia 2009; 64 (7):783-784.
 29. Rosted P. Akupunktur for læger. Norsk Elektronisk Lægebog 2009. 
 30. Rosted P, Bundgaard M. Akupunktur for tandlæger. Norsk Elektronisk
  Lægebog 2009. 
 31. Rosted P. Akupunktur for læger.Almen Praksis. Forlaget Almen Praksis
  2009. 
 32. Rosted P, Bundgaard M. Akupunkturuddannelsen for kiropraktorer: hvor
  langt er vi kommet, og hvad er vore visioner? Kiropraktorbladet 2009.


Her har du en liste over andre nyttige links på nettet:

Ugeskrift for læger

Tandlægebladet

Månedskrift for praktisk lægegerning

Medline

Cochrane

Acupuncture in Medicine

BMAS

DÄGfA

VIFAB

Practicus

Tandlæger der bruger akupunktur

Det danske tandlæge akupunktur selskab

Speciallæge Palle Rosteds hjemmeside

Speciallæge Just Hammerichs hjemmeside

Akupunkturnyt